Te Reo o te Rangatira

E hakapahotia i nga korero o nga kaumatua me nga kuia puta noa o te Taitokerau e hangaitia ana ki nga take e tamia nei ki a tatyou te iwi Maori

Pa Kelly talks with Kingi Matiu

Nga korero e pa ana ki te kaunihera Maori

Pa Kelly talks with Kingi Matiu

Nga korero e pa ana ki te kaunihera Maori