#how2Māori

He reo rawerawe te reo o te kāinga.

Episode

He anō he rawe tēnei pakiwaitara mō tētahi korokē i haere ki te paparakāuta, kātahi ka tūtaki ki tana māhanga a Haurangi.

Ka mate kāinga tahi ka ora kāinga rua

Episode 20

E kōrero ana a Pā rāua ko Eli mō te whakataukī e rongohia ana i te kāinga, arā, 'ka mate kāinga tahi ka ora kāinga rua'.

E hoki ki ō maunga kia purea koe e ngā hau o Tāwhirimātea

Episode 19

E kōrero ana a Pā rāua ko Eli mō te whakataukī e rongohia ana, arā, 'e hoki ki ō maunga kia purea koe e ngā hau o Tāwhirimātea'.

He tāne māu hei te ringa raupā

Episode 18

E kōrero ana a Pā rāua ko Eli mō te whakataukī e rongohia ana i te kāinga, arā, 'he tāne māu hei te ringa raupā'.

Season 1

Ko tō raurau ko taku raurau ka ora te manuhiri

Episode 17

E kōrero ana a Pā rāua ko Eli mō te whakataukī e rongohia ana, arā, 'ko tō raurau ko taku raurau ka ora te manuhiri'.

He kokona whare ka kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea.

Episode 16

E kōrero ana a Pā rāua ko Eli mō te whakataukī e mōhiotia ana, arā, 'He kokona whare ka kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea'

I hea koe i te tangi o te pīpīwharauroa

Episode 15

E whakawhitiwhiti ana a Pā rāua ko Eli mō te whakataukī 'I hea koe i te tangi o te pīpīwharauroa'.

E kore te kūmara e kōrero mō tōna reka

Episode 14

E whitiwhiti ana a Pā rāua ko Eli mō tētahi whakataukī e rongohia ana i te kāinga, arā, 'e kore te kūmara e kōrero mō tōna reka'

He kanohi kitea he hoki ngā mahara

Episode 13

E kōrero ana a Pā rāua ko Eli mō tētahi whakataukī e rongohia ana i te kāinga, arā, 'he kanohi kitea he hoki ngā mahara'.

Nui te utu, iti te kai

Episode 12

E kōrero ana a Pā rāua ko Eli mō te whakataukī e rongohia ana i te kāinga, arā, 'nui te utu, iti te kai'.

Ka pū te ruha ka hao te rangatahi

Episode 11

E kōrero ana a Pā rāua ko Eli mō ētahi o ngā whakataukī e rongohia ana i te kāinga, arā, 'ka pū te ruha ka hao te rangatahi'.

Kotahi te karanga mō te tangata e rua mō te kurī

Episode 10

Ka kōrero a Pā rāua ko Eli mō tētahi whakataukī e rongohia ana, arā, 'kotahi te karanga mō te tangata e rua mō te kurī'.

Kua takoto te mānuka

Episode 9

E whakawhitiwhiti ana a Pā rāua ko Eli mō ētahi o ngā whakataukī e rongohia ana i te kāinga, arā, 'kua takoto te mānuka'.

Mahia te mahi kia oti pai

Episode 8

E kōrero ana a Pā rāua ko Eli mō te whakataukī e rongohia ana i te kāinga, arā, 'mahia te mahi kia oti pai'.

Kua tawhiti kē te haerenga mai kia kaua e haere tonu

Episode 7

Kua tawhiti kē te haerenga mai kia kaua e haere tonu, he nui ngā mahi kua mahia kia kaua e mahi tonu.

Iti te kupu nui te kōrero

Episode 6

E whakawhitiwhiti ana a Pā rāua ko Eli mō tētahi o ngā whakataukī e rongohia ana i te kāinga, arā, 'iti te kupu nui te kōrero'.

He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia

Episode 5

E whakawhitiwhiti ana a Pā rāua ko Eli mō te whakataukī 'he kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia'.

Ka rite koe ki te kurī e hoki nei ki tōna ruaki

Episode 4

Ka kōrero a Pā rāua ko Eli mō te whakataukī e rongohia ana i te kāinga, arā, 'ka rite koe ki te kurī e hoki nei ki tōna ruaki'.

Koi atu te arero i te rākau

Episode 3

E kōrero ana a Pā rāua ko Eli mō te whakataukī e rongohia ana i te kāinga, arā, 'koi atu te arero i te rākau'.

He manawa kuaka

Episode 2

E kōrero ana a Pā rāua ko Eli mō te whakataukī e rongohia ana i te kāinga, arā, 'he manawa kuaka'.

Ko te reo te mauri o te mana Māori

Episode 1

E kōrero ana a Pā rāua ko Eli mō te whakataukī e rongohia ana i te kāinga, arā, 'ko te reo te mauri o te mana Māori'.

E whakawhitiwhiti ana a Pā rāua ko Eli mō ētahi o ngā whakataukī e rongohia ana i te kāinga.

Kei tēnei hōtaka ā-ipurangi ko Pā rāua ko Eli e whakamārama ana i tā rāua mōhio ki te āhua o te whakataukī ka kōrerohia i Te Taitokerau, ā, tua atu. Ko te wairua whakakata tērā ka kawe i tō rāua waka kōrero.

He mahi nui tā te whakataukī hei tuku i ngā mātauranga, i ngā mōhioranga a te Māori ki ōna uri whakaheke. He kaikōrero a Pā rāua ko Eli, ā, ko te wairua koa, wairua whakakata hoki ka rere i tā rāua whakamārama haere i ngā whakataukī.

I Te Hiku o te Ika, te wāhi tino raki i Te Taitokerau, ko te whakataukī he tūmomo waiata. Ki a rātou he kōrero ēnei e kawe ana i ngā whakapapa, i ngā kōrero ā-iwi, ngā mātauranga me ngā whakatūpato o ngā mātua tūpuna hei tino ārahi i te tangata, i te iwi, i āna hui, i ngā wā o te tohe, ā i ngā mahi me ngā āhuatanga katoa ka tau ki runga i a rātou.

Heoi anō rā mātakitakina ēnei kiriata nō Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika hei whāngai i o whakaaro mō tēnā mea te whakataukī.