Ka mate kāinga tahi ka ora kāinga rua

Season 1, Episode 20
April 13, 2019, noon

E kōrero ana a Pā rāua ko Eli mō te whakataukī e rongohia ana i te kāinga, arā, 'ka mate kāinga tahi ka ora kāinga rua'.