He tāne māu hei te ringa raupā

April 6, 2019, noon

In this short video Pā and Eli explain their understanding of the whakataukī 'he tāne māu hei te ringa raupā'. 

Up Next

E hoki ki ō maunga kia purea koe e ngā hau o Tāwhirimātea

Season 1, Episode 19

E kōrero ana a Pā rāua ko Eli mō te whakataukī e rongohia ana, arā, 'e hoki ki ō maunga kia purea koe e ngā hau o Tāwhirimātea'.
1 year, 3 months

Ka mate kāinga tahi ka ora kāinga rua

Season 1, Episode 20

E kōrero ana a Pā rāua ko Eli mō te whakataukī e rongohia ana i te kāinga, arā, 'ka mate kāinga tahi ka ora kāinga rua'.
1 year, 3 months

Ko tō raurau ko taku raurau ka ora te manuhiri

Season 1, Episode 17

E kōrero ana a Pā rāua ko Eli mō te whakataukī e rongohia ana, arā, 'ko tō raurau ko taku raurau ka ora te manuhiri'.
1 year, 3 months

He kokona whare ka kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea.

Season 1, Episode 16

E kōrero ana a Pā rāua ko Eli mō te whakataukī e mōhiotia ana, arā, 'He kokona whare ka kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea'
1 year, 3 months