Kahutiaterangi Shannon Turner - Tā Turi Kara Jr ENG

June 10, 2019, midnight

Kahutiaterangi Shannon Turner - Tā Turi Kara Jr ENG

Tags: Opononi Area School

Related

Kahutiaterangi Shannon Turner - Waiata Tautoko

Kahutiaterangi Shannon Turner - Waiata Tautoko
2 weeks, 2 days

Erana Bennett - Rāwhiti Ihaka - Jr Māori

Erana Bennett - Rāwhiti Ihaka - Jr Māori
2 weeks, 2 days

Taneisha Nepe - Tā Turi Kara Jr ENG

Taneisha Nepe - Tā Turi Kara Jr ENG
2 weeks, 2 days

Erana Bennett & Taneisha Nepe - Waiata Tautoko

Erana Bennett & Taneisha Nepe - Waiata Tautoko
2 weeks, 2 days