Kahutiaterangi Shannon Turner - Tā Turi Kara Jr ENG

June 10, 2019, midnight

Kahutiaterangi Shannon Turner - Tā Turi Kara Jr ENG

Tags: Opononi Area School

Related

Kahutiaterangi Shannon Turner - Waiata Tautoko

Kahutiaterangi Shannon Turner - Waiata Tautoko
3 years, 5 months

Erana Bennett - Rāwhiti Ihaka - Jr Māori

Erana Bennett - Rāwhiti Ihaka - Jr Māori
3 years, 5 months

Taneisha Nepe - Tā Turi Kara Jr ENG

Taneisha Nepe - Tā Turi Kara Jr ENG
3 years, 5 months

Erana Bennett & Taneisha Nepe - Waiata Tautoko

Erana Bennett & Taneisha Nepe - Waiata Tautoko
3 years, 5 months