Te Wairua Kawa

Oct. 15, 2014, 6:45 p.m.

Ka pai rawa

E tohua ana ēnei kupu kāhore te kaikōrero e aroha ana ki tētahi atu. Kei reira pea

te whakaaro o te kaikōrero nā taua tangata anō tōnā mate i rapu.

 

Rere:   I riria au e taku kura māhita, he tae tōmuri nōku ki te kura.

Matiu: Ka pai rawa ki a koe, kia ara ake koe i te ata kaua ko te ahiahi.

 

Rere:   Kua tangohia te raihana a Tuki

Matiu: Ka pai rawa, he taimaha nō tōnā waewae.

 

 

Engari mō tēnā

Mei rongo koe i  tēnei kōrero, ka tino mātau koe e whakahē ana te kaikōrero i te

whakaaro kei muri i ngā kōrero, katahi anō ia ka whakapuakina i tētahi atu.

 

Rere:   Matiu, māu rāpea e utu i taku rerenga ki Hawaii.

Matiu: Engari mō tēnā, kauhoe atu koe!

 

Rere:   E kore e kāhore ka toa a Rangi mā i ngā whakatatae i tēnei marama.

Matiu: Engari mō tēnā, arā noa atu te pai o Moana mā.

 

He momo

He wā tonā ka tohua tēnei I te aroha o te kaikōrero kit ō te āhua o tētahi atu. I runga anō i tōnā mātau ko te āhuatanga e kōrerotia ana, he mea whakaheke nō tōnā whānau.

 

Rere:   Katahi te tangata kanukanu ko tērā

Matiu: Meinga rā hoki, he momo

Related

Ngā Take o Te Taitokerau

Northland Regional Māori News
8 years, 2 months