Latest

Pānui Ends 21 October 2018

Pānui Ends 21 October 2018
1 day, 8 hours

Ka poroporoākī ki a Dion Hobson

Ka tangi hotuhotu te manawa i te ngarohanga o Dion Hobson, he tangata hūmārie i mahi kaha mō tōnā iwi.
2 days, 8 hours

Ngā pānui o Te Hiku o Te Ika - ka mutu ā te 14/08/2018

Ngā pānui o Te Hiku o Te Ika - ka mutu ā te 14/08/2018
2 months, 1 week

Nga Panui a Te Hiku O Te Ika - Ka mutu a te Wenerei 23 o Mei

Nga Panui a Te Hiku O Te Ika - Ka mutu a te Wenerei 23 o Mei
5 months

Pānui Ends 101217

Pānui Ends 101217
10 months, 2 weeks

Pānui Ends 251117

Pānui Ends 251117
11 months

Pānui Ends 181117

Pānui Ends 181117
11 months, 1 week

Pānui Ends 111117

Pānui Ends 111117
11 months, 2 weeks

Pānui Ends 181117

Pānui Ends 181117
11 months, 2 weeks

Pānui Ends 291017

Pānui Ends 291017
12 months

Pānui Ends 281017

Pānui Ends 281017
1 year

Pānui Ends 251017

Pānui Ends 251017
1 year

Pānui Ends 151017

Pānui Ends 151017
1 year

Pānui Ends 230917

Pānui Ends 230917
1 year, 1 month

Pānui Ends 20/09/17

Pānui Ends 20/09/17
1 year, 1 month

Pānui Ends 160917

Pānui Ends 160917
1 year, 1 month

Pānui Ends 31/08/17

Pānui Ends 31/08/17
1 year, 1 month

Pānui Ends 260817

Pānui Ends 260817
1 year, 2 months

Pānui Ends 220817

Pānui Ends 220817
1 year, 2 months

Pānui ends 15/08/17

Pānui ends 15/08/17
1 year, 2 months

Pānui Ends 020817

Pānui Ends 020817
1 year, 2 months

Pānui Ends 22/07/17

Pānui Ends 22/07/17
1 year, 3 months

Pānui Ends 13/07/17

Pānui Ends 13/07/17
1 year, 3 months

Pānui 050717 Expiry

Pānui 050717
1 year, 3 months

Pānui for Te Hiku

If you have a pānui please let your iwi station know about it. Pānui come in all shapes and forms. You may have a birthday shoutout, a community event you'd like to let people know about, a hui marae or even a pānui mate. 

If you have a 'pānui mate' please be sure to provide the name of the deceased, the marae where the tangihanga is and who the contact person is. Very often the marae is the contact.