Te Hiku Media

Te Reo o
Te Kāinga

E pai raini koe ki ngā kupu o te kāinga, ki ngā rerenga kōrerorero o te kāinga? Hoi anō rā, nau mai ki ēnei kohinga kōrero nō Te Reo Irirangi o Te Hiku o Te Ika. Rau atu tō arero ki tēnei puna kōrero Māori, whakapuarengia o taringa kia rongohia tōna āhuareka. He rauemi mā te hunga e mātau ana ki te reo Māori, engari e hiahia ana ki te whakapiki ake i te taumata o te kōrero. Ka mutu, tirohia ngā tauira kōrero a te hunga i tupu ake i te reo o te kāinga.
Hou mai

He Kūmara, He Kai, He Kāinga

Puna Reo: Ko Tireiniamu Kapa.

Whakarongo ki ngā kōrero a Tireiniamu Kapa mō te takenga mai o te ingoa o te kāinga o Te Kao. Hoi anō rā, e kapi ana i roto i āna kōrero ko ētahi kupu ake, me ētahi tauira kōrerorero nō te Te Hiku o Te Ika. 

Mātakitaki Mai

Ko Punguru e ngunguru mai nei, ko Panguru e ngunguru atu nei

Puna Reo: Ko Hōhepa Tipene.

He maunga tapu, he awa terenga waka, he kāinga kōrero, he tātai whakapapa, he tikanga whakapono. Koia rā ko ngā kaupapa kōrero e māringi noa mai ana i te māngai o Hōhepa Tipene. I takea mai ēnei kōrero i te kāinga o Panguru.  

Mātakitaki Mai

He Pēke Paraoa, He Kūmara, He Ngohi Pāwhara

Puna Reo: Ko Parani Subritzky.

I tupu ake a Parani Subritzky i te kāinga o Te Kao. He kaha nōna ki te kōrero i te reo Māori, ka maringi noa mai te reo kōrerorero i tōna māngai. Whakarongo ki ngā kupu me ngā kīrehu ka kōrerotia e tēnei kuia.

Mātakitaki Mai

Kia tika te rere o ngā kupu, kia tika te reo.

Puna Reo: Ko Matiu Kingi.

"Anō ko tāku tēnei ahakoa te pakaru mai te āhuatanga o ngā kupu i roto i a koe, e pai ana. Ko te mea nui, ko te whakarongo i te reo. He mea nui tērā. Tae noa ki te wā, nā, ka mau i a koe tō tāua reo. Koia tēnā"

E kōrerorero ana tēnei uri o Waimirirangi i ōna maharatanga mō tana tupuranga ake i te kāinga, ngā mahi i oti i a ia me te āhua o te noho o te whānau i Waihou. Nui tonu ngā kōrero mō te rohe whānui me ngā herenga whakapapa.

Mātakitaki Mai

He Kāinga Mahi Tahi, He Rerenga Wai, He Mahinga Kai

Puna Reo: Ko Ross Gregory.

He kohinga kōrero tēnei mō te kāinga o Pukepoto. Whakarongo ki ngā kōrero mō takenga mai o te ingoa o te wharenui me te roaka mai o te ingoa o te wharekai e tū nei ki te marae o Te Rarawa.  He patanga anō mō te ingoa o Tangonge. Whakarongo ki ngā kupu whakamārama a Ross Gregory.

Mātakitaki Mai